FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

 

Výstavba dětského hřiště bude financována z prostředků o.s. BRÁNIČÁNEK.

 

Peníze na vybudování dětského hřiště se sdružení snaží získat z darů:

 • členů sdružení
 • rodičů
 • sponzorů (firmy)
 • účastníků akcí pořádaných sdružením (dobrovolné vstupné).

 

Odhadované náklady na výstavbu:

 • pořizovací cena herních prvků (včetně montáže):   167.526 Kč
 • zhotovení dopadových ploch (svépomocí):                12.000 Kč
 • oplocení hřiště (živý plot, ...):                                 10.000 Kč
 • mobiliář (lavičky, odpadkový koš, stojan na kola...): 15.000 Kč

 

Celkové odhadované náklady:                             204.526 Kč

 

 

Cena herních prvků realizovaných v 1. etapě:           108.606 Kč
Dopadové plochy:                                                         12.000 Kč

Celkem:                                                                      120.606 Kč

(dopadové plochy a mobiliář pořízeny ve spolupráci se sponzory)

Chcete nám pomoci s pořízením hracích prvků hřiště?

 

Všem fyzickým i právnickým osobám, které chtějí podpořit výstavbu hřiště, nabízíme možnost uzavření darovací smlouvy.

Dary vyšší než 1.000 Kč si fyzické osoby mohou odečíst z daňového základu při daňovém přiznání.

Sponzorům nabízíme:

 • umístění odkazu na našich internetových stránkách
 • umístění loga na tabuli sponzorů u hřiště

 

Pokud chcete přispět napište nám

 

Přispět můžete také anonymně formou dobrovolného vstupného na některé z našich akcí.

 

VŠEM DÁRCŮM A SPOZORŮM DĚKUJEME !!!

Struktura finančních prostředků

získaných doposud sdružením (ke dni 31.12.2011):
 • 22.800 Kč  členské příspěvky (r. 2009-2011),
 • 14.499 Kč  zisk z Ženáčských hodů (r. 2010),
 • 37.377 Kč  dobrovolné vstupné z našich akcí
  • ačkoli se zdaleka nevybíralo na všech akcích).
 • 51.554 Kč sponzorské dary

Celkem získáno (včetně materiálních darů): 126.230 Kč

Kontakt

BRÁNIČÁNEK, z.s.

info@branicanek.cz


Moravské Bránice 74
664 64

604807720

Vyhledávání

Máte-li nějaké připomínky k našim stránkám, postrádáte-li nějaké informace, napište nám.

Děkujeme.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode