Rozsvícení vánočního stromu

 

Akce se konala 01.12.2012 od 17:00 hod.

 

Přesný počet účastníků akce zjišťován nebyl. Odhadujeme účast cca 250 osob (dětí i dospělých).

 

Na dobrovolném vstupném vybráno 7.790 Kč.

Zisk z akce (po odečtení nákladů) bude použit na dostavbu dětského hřiště v obci Moravské Bránic

 

PODĚKOVÁNÍ

Mateřské škole, Základní škole
i souboru ŽASNU
za jejich vystoupení na akci.

 

Panu Josefu Brázdovi
za zajištění ozvučení akce.

 

Panu Karlovi Osičkovi
za poskytnutí elektrické energie.

 

Panu Chrudošovi Tvrdému
za pořízení Fotografií z akce

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode