Informace o nás

Spolek je dobrovolnou, zájmovou, neziskovou organizací zastupující zájmy dětí a mládeže při vzdělávání, výchově a rozvoji jejich osobnosti. 

Sdružuje fyzické osoby, členem může být i právnická osoba.

BRÁNIČÁNEK,z.s je striktně apolitický spolek. Nepodporuje činnost žádné politické strany ani sdružení. Členství v politické straně však, samo o sobě, není překážkou pro členství v BRÁNIČÁNEK, z.s.

Povinnosti a práva člena spolku jsou definovány ve Stanovách spolku, případně mohou být upraveny interními směrnicemi spolku.

Přihlášku ke členství ve spolku si můžete stáhnout zde.

 

Další informace o charakteru spolku můžete najít například ve Stanovách nebo nás můžete kontaktovat.

Počet členů spolku

 

Spolek má 29 členů (stav k 31.12.2015).

Chcete-li i Vy pomáhat vytvářet našim dětem hezčí prostředí v naší obci, podporovat jejich rozvoj a spolupracovat na zajišťování různých akcí pro děti, potom je členství ve spolku jednou z možností a rádi Vás mezi sebou uvítáme. (PŘIHLÁŠKA)

Členský příspěvek

Na rok 2017 stanoven roční členský příspěvek ve výši 100 Kč.

Na rok 2016 stanoven roční členský příspěvek ve výši 100 Kč.

Na rok 2015 stanoven roční členský příspěvek ve výši 300 Kč.

Na rok 2014 stanoven roční členský příspěvek ve výši 300 Kč.

Na rok 2013 stanoven roční členský příspěvek ve výši 300 Kč.

Na rok 2012 stanoven roční členský příspěvek ve výši 300 Kč.

Na rok 2011 stanoven roční členský příspěvek ve výši 300 Kč.

Na rok 2010 stanoven roční členský příspěvek ve výši 300 Kč.

Na rok 2009 stanoven roční členský příspěvek ve výši 300 Kč.

Historie projektu

Myšlenka na založení spolku BRÁNIČÁNEK vznikla v dubnu roku 2009, kdy se konala první informační schůzka.

Dne 28.5.2009 byla odeslána žádost o registraci spolku (tehdy ještě jako "Občanského sdružení") na Ministerstvo Vnitra ČR.

Spolek byl zaregistrován dne 3.6.2009 pod názvem "Občanské sdružení BRÁNIČÁNEK".

V důsledku nového Občanského zákoníku (převod všech sdružení na spolky) byl v lednu roku 2016 název změněn na "BRÁNIČÁNEK, z.s."

Kontakt

BRÁNIČÁNEK, z.s.

info@branicanek.cz


Moravské Bránice 74
664 64

604807720

Vyhledávání

Máte-li nějaké připomínky k našim stránkám, postrádáte-li nějaké informace, napište nám.

Děkujeme.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode