Urbanistická studie obce Moravské Bránice

Veřejná prezentace urbanistické studie

Autoři studie osobně prezentovali výsledky své práce v naší obci. Prezentace se uskutečnila 10.2.2011 od 17:30 v restauraci U Kališů a značného zájmu a účasti občanů naší obce.

Studii si můžete prohlédnout ZDE

Urbanistická studie obce Moravské Bránice

 

Významné události:

únor 2011 - Veřejná prezentace urbanistické studie provedená osobně studenty v naší obci, diskuse s občany.  Studii si můžete prohlédnout ZDE

prosinec 2010 - představení prvních návrhů, veřejná kritika od kolegů

říjen 2010 - pracovní setkání zástupců o.s. Bráničanek s Ing. doc. arch.Havlišem a studenty na Fakultě architektury

září 2010 - studenti, kteří se studii budou věnovat, si prošli obec Moravské Bránice

květen 2010 - návštěva Ing. doc. arch. Karla Havliše v Moravských Bránicích, seznámení s problematikou

únor 2010 - prezentace záměrů na Veřejné schůzi o.s. Bráničánek

prosinec 2009 - o.s. Bráničánek oslovilo Fakultu architektury

 

Veřejná kritika návrhů studentů – prosinec 2010

Na Fakultě architektury VUT byly dne 2. 12. 2010 prezentovány návrhy studentů k tématu „Moravské Bránice“. Prezentace byla určena především vyučujícím a studentům, shlédnout ji však přišli i zástupci našeho sdružení (Mgr. Martin Zaplatílek, Ing. Jan Černý, Mgr. Hana Zaplatílková), kteří poté se studenty o jejich práci diskutovali.

Studenti architektury naši obec v uplynulých třech měsících několikrát navštívili a svoje návrhy zaměřili mj. na řešení opravy komunikací, na zvýšení bezpečnosti chodců (např. zastávky, přechody, křižovatky) a na rozšíření možnosti trávení volného času (např. úprava prostranství okolo potoka, začlenění dětského hřiště, vybudování odpočinkových míst a prostorů pro setkávání občanů). Jejich studie je velice inspirativní a přináší nečekaná řešení, jak proměnit veřejné prostory v naší obci.

S prací a názory studentů se budete moci osobně seznámit, neboť v únoru r. 2011 plánujeme společné setkání občanů se studenty v naší obci. Každý z občanů se bude moci k návrhům vyjádřit nebo vznést dotaz. Součástí prezentace bude i promítání návrhů studentů.

Schůzka se studenty architektury - říjen 2010

Studenti převážně čtvrtého ročníku, kteří se přihlásili na období zimního semestru k tématu zpracování urbanistické studie pro Moravské Bránice, se spontánně rozjeli do naší obce v půli měsíce září a celou naši obec si prošli. Na základě této návštěvy vzešlo nemálo dotazů.

Ve středu 6.10.2010 se proto zástupci našeho sdružení Bráničánek Mgr. Hana Zaplatílková, Mgr. Martin Zaplatílek a Ing. Jan Černý sešli na Fakultě architektury s Ing. doc. arch. Karlem Havlišem a čtyřmi studenty. Předmětem schůzky bylo podání bližších informací ohledně možných úprav veřejných prostranství v naší obci. Soudě podle množství dotazů, nápadů i nadšení studentů pro práci se zdá, že by pro obec Moravské Bránice mohla tato spolupráce přinést mnoho dobrého.

Studenti v Moravských Bránicích - záři 2010

Studenti se spontánně rozhodli využít pěkného počasí a navštívili naši obec. Sami si prošli celou obec, dikutovali nad možnostmi, které různé lokality v naší obci poskytují a umožňují.

Z jejich návštěvy vzešla řada dotazů i podnětů, které jsme diskutovali na schůzce v říjnu (viz. dole).

Ing. doc. arch. Karel Havliš v Moravských Bránicích - květen 2010

Ve čtvrtek 6. května 2010 se uskutečnila (po několika odkladech z důvodu vysokého pracovního vytížení pana architekta) první schůzka s architektem doc. Karlem Havlišem, vedoucím Ústavu navrhování Fakulty architektury VUT v Brně, přímo v obci Moravsk Bránice.

Seznámili jsme jej s našimi plány, které se v první řadě týkají vybudování dětského hřiště, ale také se záměrem vytvořit varianty projektů úpravy celé oblasti Na Potoku. Pan architekt Havliš byl velmi vstřícný a přislíbil nám další spolupráci a pomoc.

Navrhl, že by se urbanistická studie nemusela omezovat pouze na prostranství Na potoku, ale zahrnovala by celou obec. Dále navrhl, že by studii mohli zpracovat studenti jím vedeného ústavu v rámci celosemestrálního ateliéru. Vzhledem nutnému času na přípravu podkladů navrhl, aby se projekt rozjel od nového školního roku, tj. 2010/2011. Součástí jejich práce bude i workshop, na kterém budou konzultovat své projekty s obyvateli naší obce.

Setkání s doc. Havlišem se zúčastnili: jednatelka Hana Plačková, Mgr. Hana Zaplatílková a Mgr. Martin Zaplatílek (všichni za o.s. BRÁNIČÁNEK) a Michal Vanke (předseda stavební komise, obec Moravské Bránice)

Prezentace záměru na Veřejné schůzi - únor 2010

zápis ze schůze najdete ZDE

 

Oslovení fakulty architektury - prosinec 2009

V souvislosti s plánovanou výstavbou Dětského hřiště v obci Moravské Bránice oslovila v prosinci 2009 jménem našeho sdružení Mgr. Hana Zaplatílková Fakultu architektury Vysokého učení technického v Brně s dotazem, zdali by fakulta měla zájem o zpracování urbanistické studie prostranství Na potoku.

Získala kontakt na Ing. doc. arch. Karla Havliše, který se dané problematice věnuje.

Kontakt

BRÁNIČÁNEK, z.s.

info@branicanek.cz


Moravské Bránice 74
664 64

604807720

Vyhledávání

Máte-li nějaké připomínky k našim stránkám, postrádáte-li nějaké informace, napište nám.

Děkujeme.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode