Statistiky webu

Měsíc Unikátní návštěvy Počet návštěv Stránek Hity Bajtů
[-] [-] [-] [-] [-] [MB]
V.2009 4 19 216 375 2,45
VI.2009 23 117 1387 2191 18,57
VII.2009 22 67 400 776 7,11
VIII.2009 22 71 507 3585 8,07
IX.2009 35 221 1902 12346 102,6
X.2009 91 327 2365 20977 190,04
XI.2009 89 510 3053 25173 209,62
XII.2009 92 433 2274 24256 210,89
I.2010 98 386 1774 20387 145,71
II.2010 98 419 2253 19303 134,89
III.2010 119 580 3651 27574 237,19
IV.2010 96 503 1769 17161 155,49
V.2010 122 831 2613 21248 281,37
VI.2010 119 1003 2560 17752 101,6
VII.2010 156 705 2295 23631 165,31
VIII.2010 135 771 2941 34209 276,37
IX.2010 171 763 2634 35153 446,86
X.2010 256 875 4080 51436 356,28
XI.2010 174 800 3769 37644 276,24
XII.2010 186 765 3988 36762 293,29
I.2011 249 943 4069 35109 253,67
II.2011 260 1020 4518 47963 645,06
III.2011 330 1200 6111 58694 701,26
IV.2011 307 1169 9447 61317 500,12
V.2011 242 1070 22650 61458 453,84
VI.2011 215 866 3447 35024 280,16
VII.2011 191 859 3535 21082 143,05
VIII.2011 175 850 7545 31489 249,01
IX.2011 185 904 4029 38582 318,96
X.2011 358 1907 5128 54670 739,61
XI.2011 333 1758 5943 50525 508,02
XII.2011 255 1074 4954 37254 276,82
I.2012 218 1014 4500 37295 333,47
II.2012 213 878 3584 25946 163,62
III.2012 235 1241 3855 40646 459,69
IV.2012 249 1173 4784 34947 278,43
V.2012 253 1297 3810 29092 222,87
VI.2012 238 1333 3173 19005 130,27
VII.2012 228 1593 4391 15836 127,49
VIII.2012 282 1755 3691 20609 150,05
IX.2012 329 1743 4864 31329 345,85
X.2012 464 1718 4679 56282 816,39
XI.2012 450 3034 6768 45698 619,89
XII.2012 337 1965 6340 38286 450,54
I.2013 234 2036 6663 30691 325,10
II.2013 369 3107 8233 32770 273,70
III.2013 441 3382 11218 52213 569,35
IV.2013 576 4023 9657 51345 541,23
V.2013 508 3739 13339 45347 679,82
VI. 2013 290 2320 8449 41549 970,94
VII.2013 279 2655 9733 39735 752,78
VIII.2013 580 2697 11286 62083 562,64
IX.2013 484 2052 7544 61406 672,82
X.2013 784 2857 111197 87526 1170,00

 

Základní pojmy

které se používají při vyhodnocení návštěvnosti internetových serverů:

 

Počet unikátních počítačů (sites, hosts) – každý požadavek na server, pocházející z tzv. unikátní IP adresy (unique site) . Toto číslo reprezentuje kolik unikátních IP adres učinilo požadavek na server během specifikované časové periody. Toto číslo neznamená počet individuálních uživatelů (lidí), kteří server navštívili. Je to proto, že za jednou IP adresou může být schována celá lokální síť mnoha počítačů. Toto číslo je také zkresleno používáním kešovacích mechanismů v prohlížečích a na proxy serverech poskytovatelů

Počet návštěv – přístupů (visits) – kdykoliv je učiněn požadavek na server z určité dané IP adresy (site), po definovaném časovém úseku po předešlém požadavku, je tento požadavek započítán jako návštěva (visit). Tento definovaný časový úsek se nazývá “visit timeout” a jeho default hodnota bývá 30 minut (ale může být změněna). Vzdálené přirovnání by mohlo být, kolikrát bylo tiskové medium "vzato do ruky". Toto číslo je vždy vyšší než počet uživatelů média. Jako visits se započítávají pouze požadavky na server definované jako požadavky na stránky (PageType reguests).

Počet shlédnutých stránek (pages, pageviews) – obecně všechny stažené HTML dokumenty nebo stránky generované jako HTML dokumenty. Nezahrnuje soubory jako grafický obrázek, audio klip atd. Tyto dokumenty mají většinou příponu htm, html, cgi, phtml, php3, pl atd. Někdy se také označuje jako tzv. “čisté hity”.

Hity (hits) – každý požadavek (dotaz) na server. Požadavek může být na html stránku, grafický obrázek, audio soubor, CGI skript, atd. Počet hitů reprezentuje celkové množství požadavků, které bylo učiněno na server během specifikované časové periody.

The MBytes (Megabytes) – množství všech dat v MB, které bylo zasláno serverem během specifikované časové periody k návštěvníkům. (Pozn: 1 megabyte = 1024 kilobytes,  1 kilobyte je 1024 bytes, tedy ne 1000)


Session - unikátní návštěvník podle cookies. Pokud přistoupíte na stránku 10x z jednoho browseru (prohlížeče), je započtena pouze jedna 'session' (ale 10 přístupů). - Tuto statistiku nevedeme.

Soubory (files) – některé požadavky na server, jejímž výsledkem je zaslání souboru – html stránky nebo grafického obrázku na klienta (návštěvníka stránky). Vztah mezi hitem a souborem může být interpretován jako “příchozí požadavek” a “odeslaná odpověď”.  - Tuto statistiku nevedeme

Kontakt

BRÁNIČÁNEK, z.s.

info@branicanek.cz


Moravské Bránice 74
664 64

604807720

Vyhledávání

Máte-li nějaké připomínky k našim stránkám, postrádáte-li nějaké informace, napište nám.

Děkujeme.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode